Visie en uitgangspunten

In onze visie en in hoe we werken aan de nieuwe werkwijze, staat vijf uitgangspunten centraal:

  1. Bij vastgelopen hulpverlening heeft iedereen last van de ontstane situatie: voor zowel de jongere en het gezin, maar ook voor de hulpverleners is het een frustrerend en hulpeloos gevoel wanneer de situatie niet vooruit wil komen. Daarom is het van groot belang om al deze perspectieven mee te nemen. We ontwerpen de nieuwe werkwijze dan ook in co-creatie met jongeren, ouders, behandelaren en onderzoekers.
  2. Wanneer hulpverlening vastloopt, is er vrijwel altijd sprake van een vertrouwensbreuk. Zo kan bijvoorbeeld een jongere of gezin, nadat veel behandelingen niet zijn aangeslagen, er geen vertrouwen meer in hebben dat een andere behandeling wel baat gaat hebben. Of is de relatie tussen de jongere, het gezin en de hulpverlening in het proces beschadigd geraakt. Om te komen tot nieuw perspectief moet er daarom geïnvesteerd worden om de relatie met- en het vertrouwen van de jongere en het gezin te herstellen.
  3. In complexe situaties is de kennis en inzet van alle betrokkenen nodig, inclusief die van de jongere en het gezin. Het is essentieel dat iedereen actief betrokken wordt en ieders perspectief serieus meegenomen wordt in de keuzes die gemaakt worden. Daarvoor is het nodig om de traditionele hulpverlener-client relatie te transformeren naar een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie met de jongere en het gezin.
  4. In vastgelopen hulpverlening is vaak al van alles geprobeerd, gebaseerd op het traditionele diagnose-behandelcombinatie model, waarbij de diagnose leidend is in de aanpak die gekozen wordt. Maar in de situaties waar deze werkwijze voor is bedoeld heeft dat dus niet gewerkt. Daarom nemen we een andere focus en nemen we het verhaal van de jongere en het gezin en hun wensen als uitgangspunt van de behandeling in plaats van traditionele psychiatrische classificaties.
  5. Ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke rol vervullen in het herstel van vertrouwen tussen behandelaren, jongere en gezin in de rollen van lotgenoot, bondgenoot en bruggenbouwer. Daarnaast kunnen ze vanuit hun herstelondersteunende en holistische visie bijdragen aan het verleggen van de rollen en focus binnen een hulpverleningsproces. Daarom spelen ervaringsdeskundigen een integrale rol in dit project.