DREAMS

De mentale ontwikkeling van kinderen is van grote invloed op hun toekomst-perspectief. De juiste zorg op het juiste moment is daarom van groot belang. 

Om dit te kunnen doen, gebruikt DREAMS gegevens die verzameld worden voor, tijdens en na de behandeling (bijvoorbeeld bij de inschrijving, of bij het terugkijken op een behandeling). Dit kunnen gegevens zijn die standaard verzameld worden, maar soms worden er ook extra vragenlijsten verstuurd om beter zicht te krijgen op een bepaald onderwerp. 

DREAMS stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling tussen behandelaren en onderzoekers vanuit de verschillende deelnemende centra. Op deze manier kunnen we sneller een beter beeld krijgen van de vaak ernstige en langdurige problematiek die we zien bij kinderen en jongeren die in deze centra behandeld worden. Door krachten te bundelen krijgen we meer inzicht in bijvoorbeeld de kenmerken van deze jongeren, de samenhang van problematiek of patronen hierin, of wat wel en niet werkt in behandeling van deze groep.

DREAMS is een initiatief van vier grote academische kinder- en jeugdpsychiatrie-centra in Nederland. LUMC Curium, Accare (UMCG), Karakter (Radboudumc) en Levvel (Amsterdam UMC) bundelen hun krachten om de zorg en het onderzoek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie iedere dag een beetje beter te maken.

Lees hier meer over dit project.