Integraal werken met risicojeugd

Risicojeugd en -gezinnen hebben problemen op meerdere leefgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om schooluitval, middelengebruik, schulden, psychische problemen en (risico op) crimineel gedrag.

Het gaat om gezinnen die om extra aandacht vragen en waar vaak crisis is. Tijdige, passende en samenhangende hulp vanuit verschillende aanbieders is wat risicojeugd en – gezinnen nodig hebben, ook wel bekend als integrale zorg. In het project ‘Integraal werken met risicojeugd’ staat het ontwikkelen van een integrale aanpak voor risicojeugd centraal.

Door het volgen van een integraal initiatief voor risicojeugd in de praktijk proberen we meer zicht te krijgen op hoe een integrale aanpak voor risicojeugd die bestaat uit werkzame elementen op papier, zo geïmplementeerd en ontwikkeld kan worden dat deze aanpak ook in de praktijk goed werkt. We werken middels actieonderzoek, waarbij een veranderingsproces wordt gestimuleerd door het terugkoppelen van direct toepasbare en praktische kennis. Het doel van dit onderzoek is om een integrale aanpak voor risicojeugd te verbeteren.

Lees hier meer over dit project.