Over ons

Het onderzoeksteam van Jouw Verhaal Nu Centraal bestaat uit Prof. Dr. Robert Vermeiren, Dr. Branko van Hulst, Dr. Laura Nooteboom, Dr. Lian Nijland, Drs. Paul Gelissen, Desiree van Tilburg en Kaylee van Tilburg. Een aantal van hen stellen zich hieronder voor: 

Paul Gelissen 
Ik ben Paul Gelissen, van oorsprong sociaal agoog en ervaringsdeskundige. Na het afronden van mijn onderzoeksmaster in de pedagogiek en ontwikkelingspsychologie, ben ik nu werkzaam als promovendus op dit project.

Zowel uit mijn eigen ervaring als vanuit mijn werk, weet ik dat de kinder- en jeugdpsychiatrie erg complex kan zijn en je er als jongere, ouders en behandelaren soms samen niet meer uitkomt. En dat dan vaak juist in de situatie waar een oplossing het hardst nodig is.

Daarom vind ik het erg mooi om voor die situaties nu aan een nieuwe uitkomst te mogen werken. En gelukkig doe ik dat op volgens mij de enige manier hoe dat echt goed kan: samen met jongeren, ouders en behandelaren.

Uiteindelijk hoop ik dat de uitkomsten van dit onderzoek en de werkwijze die we ontwikkelen een uitkomst voor die situaties waar nu hoop en perspectief ontbreekt.

Desiree van Tilburg
Ik ben Desiree van Tilburg, zelf werkzaam bij Marente op de afdeling PG als woonbegeleider en vrijwilliger bij verschillende instanties (vooral voor jeugd). Als ouder, naaste en maatje heb ik ervaring opgedaan op o.a. psychiatrisch gebied. Vanuit mijn soms kritische, maar zeker opbouwende en out of the box denkende mindset, met als doel de zorg te verbeteren, ben ik betrokken gebleven o.a. bij Curium LUMC. 

In het project Jouw Verhaal Nu Centraal ben ik de ervaringsdeskundige vanuit het ouderperspectief. Door mijn opgedane kennis op meerdere gebieden hoop ik de bruggenbouwer te zijn in de samenwerking van de jongeren, zijn netwerk en de behandelaren. 

Ik vind het een eer om mee te mogen werken aan dit project en mijn ervaring hierin te mogen delen.

Kaylee van Tilburg
Mijn naam is Kaylee van Tilburg, ik werk bij LUMC Curium als ervaringsdeskundige en studeer Psychologie aan de Universiteit Leiden. Ik heb zelf veel meegemaakt als tiener en daarmee veel ervaring opgedaan in de psychiatrie. Die ervaringen gebruik ik in mijn werk om jongeren die momenteel met psychische klachten worstelen te ondersteunen en begeleiden. Hiernaast assisteer ik in het geven van onderwijs en spreek ik op symposia en congressen over mijn ervaringen en werk.

Binnen dit project ben ik de vertegenwoordiger van het cliëntperspectief. Door mijn verleden met psychische klachten en de ervaringen die ik nu opdoe in mijn werk weet ik dat herstel voor iedereen anders is, en lang niet altijd eenvoudig. Ik geloof dat iedereen kan herstellen, maar we zien steeds vaker jongeren die, ook met allerlei soorten hulp, blijven vastlopen. Hoe langer het traject duurt, hoe wanhopiger jongeren, ouders, en behandelaren zich kunnen gaan voelen. Ik geloof dat een nieuwe invalshoek en nieuwe perspectieven essentieel zijn om deze jongeren te helpen.

Juist daarom vind ik het belangrijk om deel te zijn van de projectgroep van Jouw Verhaal Nu Centraal. Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan het toewerken naar een nieuwe methode om deze jongeren te helpen, waarin ervaringskennis, co-creatie en (ouder) ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol spelen. Ik kijk er naar uit om de inzet van ervaringsdeskundigen bij vastgelopen trajecten verder te onderzoeken en hopelijk ooit in de toekomst te normaliseren!