"Een groot deel van deze groep jongeren is niet zichtbaar. Ook is er nauwelijks onderzoek gedaan naar wie deze jongeren zijn en wat zij nodig hebben. Al voor ze eenmaal gehoord en gezien worden, overheerst het gevoel dat de situatie uitzichtloos is. Professionals voelen zich machteloos en zijn onvoldoende in staat om deze jongeren te ondersteunen in hun lijden en (op tijd) passende hulp te bieden. Het is verbazend dat wetenschappers deze jongeren tot nu toe amper onderzocht hebben. Met de projecten die wij doen willen we hier verandering in brengen."

Lees in het blog van Robert meer over de noodzaak van ANYRoad

Prof. Dr. Robert Vermeiren
"Je moet kennis hebben van problematiek, maar handelen vanuit de mens."
Hersenpuzzel

Praktijkgericht onderzoek: zo doen we dat! Bekijk hier al onze projecten

Lees meer
puber somber

Verhalen uit het hart - patiënten en professionals vertellen in blogs en interviews over hun ervaringen in de praktijk.

Lees meer

Interview met Agaath Koudstaal, klinisch psycholoog