Onze missie

Wat is ANYRoad?

Terwijl vele jongeren na een periode psychische problemen een toekomst weet op te bouwen, zien we tegelijk ook jongeren met ernstige en langdurige psychische problemen die onvoldoende hulp vinden, wanhopig blijven en daardoor zelfs suïcide plegen.

"Of de situatie is complex! Want het is toch raar, waarom zouden deze jongeren complex zijn. Dat impliceert dat er iets mis is met ons."

Doordat nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar deze groep  weten we onvoldoende wie deze jongeren zijn en wat zij nodig hebben. Al voor ze gehoord en gezien worden, overheerst het gevoel dat de situatie uitzichtloos is. Professionals voelen zich machteloos en zijn onvoldoende in staat om deze jongeren te ondersteunen in hun lijden en (op tijd) passende hulp te bieden. Tegelijk is het verbazend dat wetenschappers deze jongeren tot nu toe amper onderzocht hebben. ANYRoad wil hierin verandering brengen!

ANYRoad staat voor 'Addressing the Needs of Youth at Risk for severe and enduring mental health problems'. ANYRoad is een breed gedragen missie om jongeren met ernstige en langdurige problematiek tijdig en zo optimaal als kan te helpen. Dit doen we vanuit de visie dat het verhaal van de jongere centraal staat. Door gelijkwaardig met hen in gesprek te gaan, ervaringsdeskundigen in te zetten en samen een pad uit te stippelen beogen we deze jongeren beter passende zorg te bieden en hen perspectief geven zodat ze weer hoop voelen op een voor hen waardig leven. Lees ook het interview met ervaringsdeskundige Martin de Vreugd.

Om deze doelen te bereiken richt ANYRoad zich op praktijkgericht onderzoek samen met jongeren. Het perspectief van de jongere samen met dat van de professional en de wetenschapper moeten nieuwe perspectieven openen. Onderzoeker Laura Nooteboom vertelt hier meer over. Er wordt gewerkt met onderzoeksmethoden die aansluiten bij de jongeren en die passend zijn om de onderzoeksvragen beantwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een mix van methoden, om zowel op een verkennende als een verdiepende manier inzicht te krijgen in deze jongeren en wat zij nodig hebben. Jongeren, ouders, behandelaren en andere betrokkenen in de hulpverleningsketen worden actief betrokken bij de opzet en uitvoering van deze projecten. Alleen zo kunnen we onze ambities ten volle verwezenlijken. Jongeren met ernstige psychische kwetsbaarheid een toekomst bieden!