Dwangbehandeling voor en/of door anorexia nervosa

Van iedere 100 mensen ontwikkelen 1 tot 4 gedurende hun leven anorexia nervosa.  De ziekte gaat vaak gepaard met verschillende andere psychiatrische aandoeningen zoals een depressie of autismespectrumstoornis.

Inherent aan de ziekte is er vaak sprake van een lage of afwezige behandelmotivatie, waardoor bij 13-44% van opnames dwangbehandeling wordt ingezet.

Er is onvoldoende kennis over de verschillen tussen jongeren die vrijwillig of onder dwang behandeld worden en welke factoren kunnen leiden tot een verhoogd risico op noodzaak voor dwangbehandeling. Voor hulpverleners is het daarom niet goed mogelijk om tijdig eventuele signalen van verergering van de ziekte herkennen en aan te grijpen in de behandeling.

Het doel van dit onderzoek is om voor adolescenten en jongvolwassenen individuele, contextuele en voorspellende factoren te identificeren die samenhangen met de toepassing van dwangbehandeling. Daarnaast worden de ervaringen en meningen van patiënten die dwangbehandeling hebben meegemaakt inzichtelijk gemaakt. Voor het onderzoek wordt een mix gebruikt van kwantitatieve en kwalitatieve methoden.

Deze kennis en inzichten kunnen in toekomstig onderzoek worden ingezet voor het ontwikkelen van betere signalering, preventie en interventies binnen de behandeling van anorexia nervosa. Uiteindelijk hopen wij hiermee de toepassing en duur van dwangbehandeling respectievelijk te verminderen en te verkorten.

Lees hier meer over dit project.