Sociale buffers

Ernstige mentale stoornissen zijn een zeer grote last voor mensen die erdoor getroffen worden, hun familie en de maatschappij in zijn geheel. Wat interessant is, is dat niet alle individuen die symptomen vertonen ook daadwerkelijk daar veel last van hebben.

Eén van de factoren die dit zou kunnen verklaren is de aanwezigheid van beschermende sociale omgeving, ook wel sociale buffers genoemd. 

Het doel van dit project is om beter te begrijpen in hoeverre sociale buffers jongeren met ernstige mentale stoornissen kunnen helpen. Om dit te onderzoeken gebruiken we data uit verschillende bronnen waaronder LUMC Curium, CBS en de Campus Den Haag.

Lees hier meer over dit project.