Sociale buffers

Sociale buffers

Het doel van dit project is om beter te begrijpen in hoeverre sociale buffers jongeren met mentale stoornissen kunnen helpen.

Mentale stoornissen zijn een zeer grote last voor mensen die erdoor getroffen worden, hun familie en de maatschappij in zijn geheel. Wat interessant is, is dat niet alle individuen die symptomen vertonen daar ook daadwerkelijk veel last van hebben. Een van de factoren die dit zou kunnen verklaren is de aanwezigheid van een beschermende sociale omgeving. Onderzoek heeft laten zien dat een beschermende sociale omgeving er zeer toe doet! In de context van mentale stoornissen kan het de impact daarvan verminderen en wordt welzijn gestimuleerd door weerbaarheid te promoten. Dit onderzoek zal gericht zijn op een specifieke vorm van beschermende factoren die sociale buffers worden genoemd. Sociale buffers zijn gedefinieerd als het beschermende effect van sociale relaties op de negatieve consequenties van risico- en stressfactoren. De gunstige effecten van sociale buffers op het mentale en fysieke welzijn zijn bekend, maar we weten erg weinig over deze effecten bij jongeren met (ernstige) mentale stoornissen. In ons onderzoek willen we dus graag weten wat de invloed is van sociale buffers op de ernst van mentale stoornissen bij jongeren.

Voor dit onderzoek worden verschillende data bronnen gebruikt, van het LUMC Curium, CBS en de Campus Den Haag. De resultaten worden verwachten tussen 2022 en 2024. 

Meer weten? Neem contact op met Marsida Hysajm.hysaj@lumc.nl