Missie

Onze missie

Gedwongen behandeling voor jongeren met anorexia nervosa (AN) is soms noodzakelijk, maar ook traumatiserend. In het bijzonder bij AN gaat de dwang vaak over sondevoeding. Deze gedwongen interventies, in het bijzonder de sondevoeding, hebben een grote impact op de betreffende jongeren, maar ook (een te weinig besproken) impact op de behandelaren. Binnen dit onderzoek werken we met behandelaren en jongeren om de inzet van gedwongen behandeling, in het bijzonder gedwongen sondevoeding, te verminderen én te verbeteren.

Dit is een van de eerste onderzoeken over gedwongen behandeling voor AN waarin de ervaringen van jongeren met AN én behandelaren worden betrokken. Er is binnen Nederland (en internationaal) op dit moment veel aandacht voor de behandeling van eetstoornissen, waaronder AN, en dit onderzoek zal daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit onderzoek is een initiatief vanuit LUMC Curium.

Wat we willen bereiken:

  • Beter begrijpen waarom een aanzienlijk deel van de jongeren met anorexia nervosa uiteindelijk zo ziek wordt dat zij een of meerdere perioden onder dwang behandeld moeten worden.
  • Leren van de ervaringen van jongeren en professionals over de positieve en negatieve gevolgen van gedwongen behandeling.
  • Op basis van de ervaringen van jongeren en professionals de werkwijze van dwangbehandeling zoals sondevoeding te kunnen verbeteren en om te leren hoe de inzet van dwangbehandeling voor deze jongeren kan worden voorkomen.

Hoe we dat gaan doen:

Wij maken een uitgebreid overzicht van de bestaande wetenschappelijke literatuur en nemen interviews af bij zowel behandelaren als patiënten die ervaring hebben met gedwongen behandeling en sondevoeding vanwege AN tot het 24e levensjaar.

Wat is er al bekend?

Het is bekend dat jongeren met AN vaker onder dwang behandeld worden als de ziekte langer duurt, als de diagnose van AN later is gesteld, een jongere vaker op een kliniek is opgenomen en als er meer comorbiditeiten (nevendiagnosen) zijn. Deze kennis is echter van beperkte praktische waarde als het gaat om de preventie van gedwongen behandelingen.

Een bijzondere vorm van gedwongen behandeling die juist bij AN wordt ingezet is sondevoeding. Deze interventie is effectief om in gewicht te herstellen zodat de behandeling van het onderliggende probleem kan worden hervat. Echter is deze interventie ook traumatisch voor de jongeren en heeft in de praktijk ook veel impact op de behandelteams.

Meedoen aan het onderzoek?

Kijk bij Doe mee voor meer informatie of kijk eens naar de blog over dit onderzoek op Proud2BMe

Meer weten?

Als je vragen hebt, of misschien zou willen meedoen aan de interviews, dan kun je gerust een e-mail sturen naar t.m.offringa@lumc.nl

Voor meer informatie kun je ook verder kijken op onderstaande websites:

https://www.roadweb.nl/projecten/dwangbehandeling-en-anorexia-nervosa/

https://www.curium-lumc.nl/wat-wij-doen/onderzoek-innovatie/projecten/eetstoornissen/

https://www.roadweb.nl/verhalen-uit-het-hart/blog-tim-offringa/

https://www.proud2bme.nl/Artikelen_over_hulpverlening/Zorg_zonder_dwangbehandeling?