Missie

Door onderzoek te doen naar hoe een plan op papier dat bestaat uit werkzame elementen ook in de praktijk werkt, hebben we meer inzicht in hoe we plannen rondom integraal werken in de praktijk ook kunnen laten slagen. Dit draagt bij aan het realiseren van betere zorg voor jongeren en gezinnen. In dit project leren en ontwikkelen we samen met gezinnen en de praktijk hoe dit beter kan. In elke fase van het onderzoek hebben jongeren en praktijkprofessionals meegedacht en ontwikkelen we een werkwijze die toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Van papier naar praktijk is een project van de Academische Werkplaats Risicojeugd en gesubsidieerd door ZonMw.