Staan voor jongeren!

Staan voor jongeren!

1 september 2022

Bij LUMC Curium willen we de zorg veranderen. Niet een klein beetje, maar fundamenteel. Thans vallen te veel jongeren buiten de boot. Ze voelen zich hopeloos en verliezen perspectief. Dit uit zich in een diversiteit aan problemen, zoals eetstoornissen, angst en depressie, zelfbeschadiging en suïcidaliteit. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het aantal jongeren met complexe problemen toeneemt. Tijd om het roer om te gooien!

Hoe moeten we dit doen?

De traditionele psychiatrie met zijn classificaties en daarop gerichte specifieke behandelingen zijn niet het antwoord. Sterker nog, het vervreemd jongeren met problemen, omdat ze zich in hokjes gedrukt voelen. Ze voelen zich een nummer, terwijl ze als persoon herkend en gezien willen worden. Het traditionele onderzoek, waarin we jongeren op basis van classificaties in groepen opdelen, biedt niet de oplossing. De individuele heterogeniteit wordt daarin platgeslagen, en individuele noden niet herkend.

Bij LUMC Curium onderzoeken daarom op een andere manier...

Ten eerste door ons te richten op praktijkrelevante urgente onderwerpen. Zo onderzoeken we wie die complexe jongeren zijn, en wat hun individuele noden zijn. Inzet van ervaringsdeskundigheid is hierin een belangrijk aspect.

Ten tweede door jongeren expliciet te betrekken in alle stappen van het onderzoek: in de voorbereiding, de opbouw en de uitvoering. We zijn in dit kader dan ook niet weinig trots dat we recent een ervaringsdeskundige als promovendus-onderzoeker hebben aangesteld.

Ten derde door data-onderzoek te doen in de directe praktijk. We gebruiken hierbij gegevens van alle jongeren die hulp zoeken. Uiteraard conform privacyregels. Hiermee vermijden we selectie en kunnen we grotere groepen betrekken. Dat laat toe individuele profielen te onderzoeken. Andersoortig onderzoek in de directe praktijk is kwalitatief onderzoek, waarbij we meningen van individuele jongeren (en andere betrokkenen) ophalen en systematisch analyseren.

Het komende jaar

Het komende jaar willen we verdere stappen zetten in het verbeteren van de zorg van jongeren, en van hun toekomst. Jongeren staan daarbij centraal. Daarom staan wij op 24 september met onze onderzoekgroep op bij Last Man Standing, een initiatief van MIND.

Ben je geïnteresseerd in ons onderzoek en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Door: Robert Vermeiren