Koppelen van GGZ en CBS microdata om zorgeffectiviteit te meten

28 maart 2024

'Hoe meet je de effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg?' Een relevante vraag zonder eenvoudig antwoord. Kwantitatieve symptoomgerichte lijsten blijken vaak ontoereikend, vooral bij complexe problematiek die kan optreden bij kinderen met een licht verstandelijke beperking en comorbide mentale problemen. In een recent gepubliceerd essay introduceren Maxine Storm en collega's en ik een uniek dataplatform dat de zorgeffectiviteit op een alternatieve manier meet aan de hand van sociaal-maatschappelijke factoren. Het platform biedt een verschuiving van klinische symptomen naar sociaal-maatschappelijk functioneren op groepsniveau, met aandacht voor sociaal-demografische verschillen.

Lees het essay via deze link